KAREL RECHLÍK
 
© Tomáš Rechlík
.

Kurátorská činnost

Přehled výstav realizovaných Diecézním muzeem Brno od října 1993 do října 1998

Dům a znamení - nejstarší a nejnovější kostely v brněnské diecézi, 20.10.1993 - 31.1.1994 (archeologie, architektura, výtvarné umění)

Prostor a stavba - sakrální architektura v Evropě po II. vaticanu, 3.3. - 1.5.1994 (s Akademií výtvarného umění, Vídeň)

Žena sluncem oděná - mariánská inspirace, 26.5. -14.8.1994 (staré a současné umění z ČR)

Stavba mostu - malba a plastika současných švýcarských umělců, 8.9.1994 - 2.10 1994 (se Společností sv. Lukáše, Švýcarsko)

Pozvání 94 - předvánoční výstava současných českých umělců, 3.11.1994 - 23.12. 1994

Středověké sklo v zemích Koruny české a současná vitraj na Moravě, 19.1.1995 - 12.3.1995 (se Západočeským muzeem Plzeň)

Pohled do augustiniánských sbírek - gotické a barokní umění, 27.4.1995 - 13.8.1995 (s Augustiniánským klášterem na Starém Brně)

Friedrich Press - Znamení, sochařská tvorba, 3.9.1995 - 22.10.1995 (s galerií BASF Schwarzheide a Falkem Pressem)

Pozvání 95 - rakouští a brněnští výtvarníci, 9.11.1995 - 22.12.1995 (s Arcidiecézním muzeem Vídeň)

Dát prostor - stavby, přestavby a úpravy kostelů v Německu, 27.1.1996 - 24.3.1996 (s Arcibiskupským generálním vikariátem, Trier)

Dialog - 14 křesťanských umělců z Bavorska, 15.5.1996 - 1.9.1996 (s Diecézním muzeem Regensburg)

Pohled do augustiniánských sbírek - malba 19. a začátku 20. století, 9.10.1996 - 22.12.1996 (s Augustiniánským klášterem na Starém Brně)

Sakrální stavby na Slovensku - modely slovenských kostelů, 13.3.1997 - 1.6.1997 (s katedrou dějin architektury FA STU Bratislava)

Paramenta - barokní liturgický textil, 18.9.1997 - 2.11.1997 (s Augustiniánským klášterem na Starém Brně)

Žalmy - ze současné tvorby moravských výtvarníků, 29.1. 1998 - 29.3.1998 (repríza na zámku v Chropyni, červen - říjen 1998)

Kultura opatství St. Gallen, 13.6.1998 - 2.8.1998 (s Klášterním archivem St. Gallen a Švýcarským velvyslanectvím v Praze)

Setkání v kapli - kaple setkávání, současná sakrální architektura, 8.10.1998 - 15.11.1998 (s ateliérem 7 FA VUT Brno)

Výstavy Diecézního muzea v Brně v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla

Světové chrámy na dlani, 2008

Matka Boží Tuřanská, 2008

Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě, 2009

Nahoru na stránku