KAREL RECHLÍK
 
© Tomáš Rechlík
.

Publikace a články

Příspěvky publikované v zahraničním a cizojazyčném odborném tisku

K. Rechlík a W. Zahner, Zeichen und Zeugnis – Gegenwärtige christliche Kunst aus Böhmen und Mähren, in: DAS MÜNSTER 2/1991

K. Rechlík, úvod katalogu Zeichen und Zeugnis, Galerie DG, München, 1992

K. Rechlík, A Meeting of the Middle Ages with the Present, in: new Glass Review 5/95

K. Rechlík, Christliche Kunst im Böhmen der 70er und 80er Jahre, Persönliche Erlebnisse, in: DAS MÜNSTER 2/1996

K. Rechlík, Glass Chapell, in: new Glass Review 4/96

K. Rechlík, Stained Glass of the new Church in Březina, in: new Glass Review 11-12/96

K. Rechlík, Zur Situation der christlichen Kunst in Tschechien, in: Bulletin SIAC, 1998

K. Rechlík, Drei Gestalten der Spiritualität, in: Radek Brož, Otmar Oliva, Adriena Šimotová, katalog výstavy, Regensburg, 2001

Sborník Architettura e Liturgia nel Novecento Esperienze europee a confronto 4/2006

Příspěvky v českém a slovenském odborném tisku

Časopis Dialog Evropa XXI, MSKA, Brno, od roku 1990

Úvodní texty katalogů výstav Diecézního muzea Brno, 1993 – 1998

První výstavy Diecézního muzea Brno, in: Bulletin Moravské galerie v Brně, 51/1995

Výstavy Diecézního muzea Brno – tradice a současná tvorba, in: Bulletin Moravské galerie v Brně, 54/1998

Výtvarné dílo a jeho vstup do sakrálního prostoru, sborník konference Miesto pre modlitbu, Bratislava, 1999

Cesty moderních kostelů, časopis Neon, 6/2000, Brno

Umění mezi výstavní síní a kostelem, in: Bulletin Moravské galerie v Brně, 56/2000

Proměny kostela ve dvacátém století, Výtvarné dílo a jeho místo v sakrálním prostoru, in: Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice, Jiří Vaverka ed., Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2001

Jistoty a otázky moderních kostelů, sborník konference Moderní sakrální stavby, VUT, Brno, 2002

Kostel jako obraz sebepochopení církve, in: Mezi tradicí a modernou, Rozhovory o moravském katolicismu, Jiří Hanuš, CDK, Brno, 2002

Jistoty a otázky moderních kostelů, in: Prostor Zlín, 4 – 6/2002

Symbolika moderních kostelů, in: sborník konference Sakrálne stavby – 10 rokov výstavby, Bratislava, 2002

Symbolika moderních sakrálních staveb, sborník Teologické fakulty UP, Olomouc, 2003

sborníky SYNESIS, Mikulov, od roku 2007

sborník O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské, Brno 2008

Časopis Církevní dějiny, CDK, Brno, od roku 2008

Výtvarný doprovod publikací (výběr)

Karel Křepelka, Jób hledající, Akord 5/92, Brno

Andělé mezi námi, Teologický sborník, CDK, 3/2000 Brno

Lidská práva, Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace, Jiří Hanuš ed., CDK, Brno, 2001

Jiří Hanuš, Mezi tradicí a reformou, CDK, Brno, 2002

Jiří Hanuš, Tradice českého katolicismu ve 20. století, CDK, Brno, 2005

Nahoru na stránku